Kategorijos

Žalgirio g. 131,
Vilnius LT-08217 Lietuva

+370 673 39911

info

email_guardian

@beriva.lt

Saugokime aplinką

Rinkai tiekiamos baterijos, akumuliatoriai ir sagos formos elementai, kurių sudėtyje yra daugiau kaip 0,0005 % gyvsidabrio, 0,002 % kadmio ar 0,004 % švino, turi būti paženklintos atitinkamos medžiagos cheminiu simboliu – Hg, Cd ar Pb. Sunkiųjų metalų kiekį nurodantis simbolis turi būti spausdinamas po Aprašo priede nurodytu simboliu ir turi būti ne mažesnis kaip ¼ to simbolio.

UAB „Beriva“ įmonėje nemokamai galite atiduoti netinkamus naudoti akumuliatorius, taip pat perkant naujas padangas, galite palikti senas padangas.